Skrotpræmie

Skal du have skrottet din udtjente bil kan du aflevere den hos os på Kolding Havn. Vi udbetaler altid en konkurrencedygtig skrotpræmie for skrotbilen.

Du skal være ejer af bilen og medbringe registreringsattest samt billede legitimation. Vi har også mulighed for at afhente bilen. Ring til os på 6161 6181.

Terkelsen & Co. A/S er miljøgodkendt og ISO 14.001 certificeret. Vores miljøledelsessystem lægger op til korrekt miljøbehandling og øget demontering.

Se uddrag fra vort miljøledelsessystem i boksene herunder.

Link til retsinfo – Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra – BEK nr. 1312 af 19/12/2012

ISO 14.001 certificat